Förtur

Alla förturssökande skall registrera sig i vår kö och själv söka lämpliga lediga lägenheter. När Ni fått en lägenhet via förtur så försvinner Er ordinarie kö-plats. Möjlighet att stå i förturskön (vara prioriterade) uppgår till 1 år, därefter tas priomarkeringen bort men Ni har kvar Er ordinarie kö-plats. Om Ni lämnat intresseanmälan på en lägenhet och efter erbjudande tackar nej, tas priomarkeringen bort. Förturer gäller inte alla bostadsområden och vi gör alltid individuella prövningar.

OBS!! Sotenäsbostäder arbetar aktivt med att lösa bostadssituationen för Er som har en beviljad förtur. Detta kan medföra att Ni som sökande med en beviljad förtur kan kontaktas av Sotenäsbostäder när lämplig lägenhet blir tillgänglig. En förutsättning är att den aktuella lägenheten matchar Era angivna önskemål. Om Ni tackar nej till en av Sotenäsbostäder erbjuden lägenhet tas priomarkeringen bort men Ni har kvar Er ordinarie kö-plats.
 

Arbetsförtur

Ansökan om förtur ska göras av arbetsgivaren, muntligt eller skriftligt. Det är du som söker lägenhet som ansvarar för att söka lediga objekt. Vi publicerar lediga objekt på vår hemsida, www.sotenasbostader.se samt talar in lediga objekt på vår telefonsvarare varje måndag, 0523-66 56 05. Krav på arbetsförtur är att det inte är rimligt att pendla av olika skäl. Vi garanterar en lägenhet inom 3 månader någonstans i Sotenäsbostäders bestånd.
För att en arbetsförtur skall beviljas krävs att företaget som ansöker om förturen har stadigvarande verksamhet i Sotenäs kommun. Som stadigvarande verksamhet räknas inte kontraktsarbeten med tidsbegränsad varaktighet. För att en arbetsförtur ska beviljas krävs vidare att anställningen är av varaktig karaktär. Arbetsförturer för säsongsarbetare beviljas ej.

Medicinsk förtur

Medicinsk förtur kan alla söka, även du som redan bor hos Sotenäsbostäder AB men har fått medicinska problem som gör att du måste byta lägenhet. Ett annat giltigt skäl för att få förtur är om en sammanboende kontraktsinnehavare avlidit som gör att du inte kan bo kvar i din nuvarande Sotenäsbostäders lägenhet. För att vi ska behandla ärendet behöver ditt tillstånd styrkas med ett skriftligt läkarintyg.

Social förtur

Social förtur kan du söka om du har synnerliga skäl beträffande familjeförhållanden eller motsvarande.

 

 

 


 
  • Sotenäsbostäder AB
  • 456 22 Kungshamn
  • Besökadress: Tångenvägen 2A
  • Tel: 0523-66 56 00
  • Fax: 0523-66 56 17