Från och med 1 juli 2019 är det rökfritt på samtliga våra lekplatser

Från och med den 1 juli 2019 gäller en ny tobakslag. Lagen innehåller bland annat bestämmelser om fler rökfria miljöer. I Sotenäsbostäders områden gäller nu rökförbud på alla våra lekplatser och omfattar så väl cigaretter som e-cigaretter.

Förbud mot rökning


 
  • Sotenäsbostäder AB
  • 456 32 Kungshamn
  • Besökadress: Tångenvägen 2A
  • Tel: 0523-66 56 00
  • Fax: 0523-66 56 17