Fyrbåksgatan 1-15 och 35-43

Under våren kommer vi att byta ut befintlig takbeläggning samt avvattningssystem på Fyrbåksgatan 1-15 och 35-43. Arbetena kommer att delas upp på två etapper och beräknas pågå totalt under ca 8 veckors tid och är planerade att vara avslutade i mitten av juni månad.


Vår totalentreprenör DC-Bygg kommer på måndag nästa vecka att påbörja arbetet med att resa ställning för takrenovering på etapp ett (hus 1, 3, 5, 7,9 11, 13 och 15A-B). Därefter kommer man att påbörja arbetet med rivning av den befintliga takbeläggningen. Allt som allt beräknas arbetet pågå i ca 3-4 veckor per etapp.

Fyrbåksgatan tak


 
  • Sotenäsbostäder AB
  • 456 22 Kungshamn
  • Besökadress: Tångenvägen 2A
  • Tel: 0523-66 56 00
  • Fax: 0523-66 56 17