Hyressättningsprojektet

Tisdagen den 4 december 2012 hade vi ett informationsmöte i Folkets Hus i Kungshamn där vi redogjorde för enkätsvaren, hur lägenhetsbesiktningarna gått till och hur vi går vidare med värdering utifrån de poäng som varje område fått. Enkätsvaren, som är illustrerade grafiskt, ligger nu på vår hemsida, men det går även bra att kontakta Mattias Jakobsson på telefon 0523-66 56 09 så kan han skicka ett exemplar till dig.

Om du har frågor över hur du skall tolka den grafiska sammanställningen är du välkommen att höra av dig till Mattias Jakobsson på telefon 0523-66 56 09 eller via mail till mja@sotenasbostader.se .

Tisdagen den 7 maj 2013 hade vi ett informationsmöte i Folkets hus i Kungshamn, där det redogjordes för projektet från start till mål, se bifogade länk.

Redan i slutet a v 2009 kom vi överens med Hyresgästföreningen att vi skulle arbeta med systematisk hyressättning. Vi startade upp arbetet under 2010 och 2011 genomförde vi informationsmöten och första steget som var enkät till hyresgästerna. Under vintern/våren 2012 genomförde vi steg två som var besiktning av standardlägenheter. Därefter har vi arbetat med sammanställning, värdering av alla insamlade fakta. Under våren 2013 har vi förhandlat fram de hyresjusteringar som finns presenterat i bifogade länk.

 

Syftet med arbetet har varit att hyrorna skall bli mer rättvisa och aktuella. Hyrorna bygger på standard, service, underhåll och hyresgästernas värderingar. Det är endast hela områden som har värderats, d.v.s. inga enskilda lägenheter. Hyresjusteringen görs separat frånordinarie hyresförhandlingar.

Vill du veta mer?

Kontakta Hyresgästföreningen eller Sotenäsbostäder, Mattias Jakobsson 0523-66 56 09 mja@sotenasbsotader.se

Klicka på filen för att öppna enkätsvaren.

Hyressättningsprojektet 2012

Bildspel från informationsmöte 7/5-13


 
  • Sotenäsbostäder AB
  • 456 32 Kungshamn
  • Besökadress: Tångenvägen 2A
  • Tel: 0523-66 56 00
  • Fax: 0523-66 56 17