Information om hyresförhandlingen 2019

Hyreshöjningsbehovet är föranlett av kostnadsökningar motsvarande beräknad inflationstakt, sedvanliga löneökningar, ökade fastighetsavgift/fastighetsskatt samt ökade taxebundna kostnader avseende vatten och avlopp samt renhållning. Vi påverkas särskilt av ökade kostnader för fastighetsavgift/fastighetsskatt då vi har väldigt mycket småhus vilka är ca. 6 ggr dyrare i fastighetsavgift/fastighetsskatt än motsvarande lägenhet i ett flerbostadshus. Vi har väldigt många lägenheter där upp till 1,5 månadshyror/år går till att betala fastighetsavgift/fastighetsskatt.


 
  • Sotenäsbostäder AB
  • 456 22 Kungshamn
  • Besökadress: Tångenvägen 2A
  • Tel: 0523-66 56 00
  • Fax: 0523-66 56 17