Klart på Ekelidberget!

Sotenäsbostäder har exploaterat Ekelidberget i Bovallstrand. På området som ligger utefter Sotenäsvägen mellan Jensegårdsvägen och Granvägen har Sotenäsbostäder tagit fram 4 st. småhustomter samt 1 tomt för framtida byggnation av flerbostadshus med tillhörande parkering. Området har försetts med kommunalt vatten och avlopp samt övrig infrastruktur som vägar, el och bredband m.m.

De 4 st. småhustomterna kommer att säljas via Sotenäs kommuns tomtkö och enligt de regler som gäller för denna. Det första utskicket från tomtkön avseende Bovallstrand beräknas ske under vecka 15 2019.


 
  • Sotenäsbostäder AB
  • 456 32 Kungshamn
  • Besökadress: Tångenvägen 2A
  • Tel: 0523-66 56 00
  • Fax: 0523-66 56 17