Nu pågår exploateringen av Ekelidberget

Småhustomterna kommer försäljas via den kommunala tomtkön men priset är i dagsläget ej fastställt. För mer information om projektet se: Ekelidberget

Ekelidberget exploatering bild 1

Ekelidberget exploatering bild 2

Ekelidberget exploatering bild 3


 
  • Sotenäsbostäder AB
  • 456 22 Kungshamn
  • Besökadress: Tångenvägen 2A
  • Tel: 0523-66 56 00
  • Fax: 0523-66 56 17