Småhustomter till salu på Tullstigen, Kungshamn

Två småhustomter finns kvar efter Sotenäsbostäders exploatering av Tullstigen/Ringen i centrala Kungshamn. Tomterna säljs nu till fast pris via Sotenäs kommun och den kommunala bostadskön.

Sotenäs är en attraktiv kustkommun och intresset att vara fritidsboende i kommunen är stort. Kommunens målsättning är att bibehålla ett levande samhälle året runt. Ett sätt att uppnå detta är att sälja tomter för bebyggande av permanentbostäder. Syftet med försäljningen via den kommunala tomtkön (och de regler som gäller för köp) är att förmedla fastigheter för permanentboende och förhindra köp i spekulationssyfte. Tilldelning av tomter avser uteslutande sökande för åretruntboende.

För mer information om tomterna och reglerna för tomtköp se Sotenäs kommuns hemsida: http://www.sotenas.se/naringslivarbete/markochlokaler/lokalerkommunala/forsaljningsklaratomter.4.5d92f42815befa72d8ea49be.html


 
  • Sotenäsbostäder AB
  • 456 22 Kungshamn
  • Besökadress: Tångenvägen 2A
  • Tel: 0523-66 56 00
  • Fax: 0523-66 56 17