Sotenäsbostäder inför Huskurage

Sotenäsbostäders avsikt är att under våren 2018 gå med i Huskurage. Kortfattat så är Huskurage:

 ”Huskurage är en ideell förening med mål att förebygga och förhindra våld i nära relation genom att ge grannar verktyg att agera. Det är den enda primärpreventiva metoden med direkt effekt för våld i nära relation. Det är en policy som uppmanar grannar att visa omtanke och omsorg vid oro för att någon far illa.”

”Målet är att Huskurage ska bli en folkrörelse och att vi tillsammans gör civilkurage till norm. Ju fler som uppmärksammar Huskurage, desto fler kan få hjälp.”

Sotenäsbostäders personal fick måndagen den 8/1 en föreläsning i ämnat av Nina Rung, kriminolog och en av grundarna till Huskurage.

Mer information om Huskurage och hur Ni som granne kan agera om Ni misstänker våld i nära relation kommer att skickas ut till alla våra hyresgäster under våren samt publiceras i de gemensamma trapphusen.

 

Information om Huskurage hittar Ni på www.huskurage.se

 

 


 
  • Sotenäsbostäder AB
  • 456 22 Kungshamn
  • Besökadress: Tångenvägen 2A
  • Tel: 0523-66 56 00
  • Fax: 0523-66 56 17