Uppdaterad information om Bankeberg

Sotenäsbostäder planerar att på f.d. äldreboendet Bankeberg i Hunnebostrand bygga 25-30 st. lägenheter. Första steget i processen är att ändra befintlig detaljplan som medger allmänt ändamål (A) till bostäder (B). Sotenäsbostäder har under ett halvår arbetat med att ta fram nya planhandlingar som nu varit ute på samråd. Under samrådet har synpunkter inkommit från närboende vilket tyvärr innebär att det förenklade planförfarandet inte kan användas. I och med att det normala planförfarandet nu måste tillämpas kommer planförändringen att ta längre tid. Nuvarande tidplan säger att inflyttning tidigast beräknas kunna ske 2022.

Under tiden som planändringen pågår arbetar Sotenäsbostäder vidare med planeringen för den kommande ombyggnationen.

För mer information om projektet se: https://sotenasbostader.se/artikel/planerade-och-pagaende-projekt


 
  • Sotenäsbostäder AB
  • 456 22 Kungshamn
  • Besökadress: Tångenvägen 2A
  • Tel: 0523-66 56 00
  • Fax: 0523-66 56 17