Utbyte TV- och bredbandsutrustning

Telia kommer inom kort påbörja arbetet med att byta ut viss utrustning i Sotenäsbotäders fastigheter kopplade till digital-TV och bredband. Utbytet av utrustningen är föranledd av att Sotenäsbostäder vill kunna erbjuda våra hyresgäster ett bredband med en snabbare hastighet än den nuvarande maxgränsen på 100 Mbit/s. Utbytet är också en förberedelse inför övergången till öppet fiber vilken är planerad till början på 2020.

Utbyte av utrustningen kommer att ske både i fastigheten och i de flesta lägenheter.

Om Telia eller deras underentreprenör behöver tillträde till Er lägenhet kommer de att avisera om detta innan.

 


 
  • Sotenäsbostäder AB
  • 456 22 Kungshamn
  • Besökadress: Tångenvägen 2A
  • Tel: 0523-66 56 00
  • Fax: 0523-66 56 17