Viktigt meddelande till alla våra hyresgäster

SMHI har gått ut med en klass 1-varning för besvärligt väderläge i bl.a. norra Bohuslän. Varningen avser starka vindar som i byarna, i Sotenäs, kan uppgå till orkanstyrka.

SMHI har även gått ut med ett meddelande om ”Risk för mycket besvärligt väderläge” vilket innebär att stormen i ett senare skede kan komma att uppgraderas till en klass 2-varning.

För att minska risken för skador på personer och egendom, ombeds Ni nu titta över Era täppor, uteplatser och balkonger m.m. så att inga lösa föremål som kan spridas med vinden förvaras där. Som lösa föremål räknas även vissa tyngre föremål som utemöbler, studsmattor m.m.

 

Med hopp om ett gott samarbete.

Vi på Sotenäsbostäder AB

 

 

Kort om vädervarningar och vad de innebär:

I Sverige utfärdar SMHI vädervarningar (samt hydrologiska varningar och brandriskprognoser) i en fyragradig skala för olika delar av Sverige och farvattnen kring Sverige och omgivande farvatten. Dessa innebär:

Ingen varning

Klass 1-varningar - Väderutveckling väntas som innebär vissa risker för allmänheten och störningar för en del samhällsfunktioner.

Klass 2-varningar - Väderutveckling väntas som kan innebära fara för allmänheten, stora materiella skador och stora störningar i viktiga samhällsfunktioner. Allmänheten uppmanas att följa upp ny information på Internet, radio eller TV.

Klass 3-varningar - Mycket extremt väder väntas som kan innebära stor fara för allmänheten och mycket stora störningar i viktiga samhällsfunktioner. Allmänheten uppmanas att följa upp ny information på Internet, radio eller TV.


 
  • Sotenäsbostäder AB
  • 456 22 Kungshamn
  • Besökadress: Tångenvägen 2A
  • Tel: 0523-66 56 00
  • Fax: 0523-66 56 17