Nyheter

2018-10-08 Så kan du spara energi

Det finns en hel del du själv kan göra för att hålla nere din elkonsumtion och därmed också dina elkostnader.

2018-10-05 Så kan du sänka ditt elpris

Vintern närmar sig och därmed också högsäsongen för både elpriset och elkonsumtionen.

2018-10-01 Bankeberg ett steg på vägen

Byggnadsnämnden har beslutat att godkänna samrådshandlingarna och planförslaget skickas nu ut på samråd.

2018-09-20 Viktigt meddelande till alla våra hyresgäster

Främst på fredag och natten till lördag så väntas mycket blåsigt och besvärligt väder i Sotenäs.

2018-09-11 Nytt nummer av SB bladet finns på vår hemsida.

Nu finns SB-bladet för september 2018 att läsa på vår hemsida

2018-09-03 Nu pågår exploateringen av Ekelidberget

Sotenäsbostäder exploaterar 4 st. småhustomter samt 1 tomt för framtida byggnation av flerbostadshus med tillhörande parkering i Bovallstrand.

2018-08-06 Ny områdesansvarig fastighetsskötare anställd

Sotenäsbostäder har anställt Donny Hasslöf som ny områdesansvarig fastighetsskötare för område Söder.

2018-08-06 Nu startar exploateringen av Ekelidberget i Bovallstrand

Sotenäsbostäder påbörjar nu exploateringen av Ekelidberget i Bovallstrand med trädfällning och markarbete.

2018-06-26 Mikael Hassellöv slutar som områdesansvarig fastighetsskötare

Vår områdesansvarige fastighetsskötare Mikael Hassellöv har valt att säga upp sin anställning hos oss på Sotenäsbostäder. Mikael avslutar sin anställning i månadsskiftet augusti/september men p.g.a. semester är hans sista dag i tjänst den 20/7.

2018-06-21 Takomläggning Torsgatan 5 Hunnebostrand

Arbetet har pågått under några veckor och beräknas vara färdigställt under vecka 27.


 
  • Sotenäsbostäder AB
  • 456 22 Kungshamn
  • Besökadress: Tångenvägen 2A
  • Tel: 0523-66 56 00
  • Fax: 0523-66 56 17