Andrahandsuthyrning

Om du inte ska använda din lägenhet under en viss tid kan du, under vissa förutsättningar, hyra ut den i andra hand.

  1. Ålder eller sjukdom. Uthyrning ett år i taget, med förlängning 2 ggr dvs max 3 år.
  2. Tillfälligt arbete eller studier på annan ort. Uthyrning ett år i taget, med förlängning 2 ggr dvs max 3 år.
  3. Särskilda familjeförhållanden t.ex. provsambo i ett parförhållande. Uthyrning max 1 år.

Ansökan

Vid uthyrning i andra hand krävs alltid Sotenäsbostäders tillstånd. Du skickar in din ansökan tillsammans med begärda intyg till oss på adress: Sotenäsbostäder AB Tångenvägen 2 A, 456 32 Kungshamn

Våra tillstånd om andrahandsuthyrningar är alltid tidsbestämda och prövas i varje enskilt fall.

Att tänka på vid andrahandsuthyrning

Om du är utomlands under uthyrningsperioden måste du skriva en fullmakt till någon som kan företräda dig i dina hyresangelägenheter när du är bortrest. Ett gott råd är att hyra ut lägenheten till någon du verkligen litar på. Som förstahandshyresgäst är det alltid du som är ansvarig för lägenheten. Det gäller både ekonomiskt (att hyran betalas) och vid eventuella störningar och skador. Om din andrahandshyresgäst inte sköter sig kan det i värsta fall sluta med att du förlorar ditt hyreskontrakt. Viktigt att påpeka är också att andrahandshyresgästen inte äger någon rätt att bo kvar i lägenheten efter andrahandsuthyrningens slut och äger heller ingen rätt att överta lägenheten. Besittningsrätten skall alltid förhandlas bort om avtalstiden överstiger 2 år.

Intressanta länkar:

http://www.jagvillhabostad.nu/index.php?sid=1&pid=93
http://www.dom.se/Domstolar/hyresnamnderna/Avstaende_fran_besittningsskydd-Bostad.pdf

 

Blankett för andrahandsuthyrning

 


 
  • Sotenäsbostäder AB
  • 456 32 Kungshamn
  • Besökadress: Tångenvägen 2A
  • Tel: 0523-66 56 00
  • Fax: 0523-66 56 17