Autogiroblankett

Klicka på länken till höger och du kan skriva ut blanketten och fylla i den och därefter skicka in den till oss på adress enligt nedan:

Autogiro är avgiftsfritt och enkelt. Lämnar du blanketten till oss före den 15:e i månaden så fungerar autogirot innevarande månad. I annat fall fungerar det kommande månad.

Sotenäsbostäder AB Att: Helene Croke Tångenvägen 2 A 456 32 Kungshamn

Uttag belastas betalarens konto enligt kontoförande banks regler. Meddelande om uttag får betalaren från kontoförande bank. Medgivandet kan på betalarens begäran överflyttas till annat konto i kontoförande bank eller till konto i annan bank. Täckning måste finnas på kontot. Betalaren ska se till att tillräckligt stort belopp finns på kontot för betalning på förfallodagen. Om kontobehållningen inte räcker för betalning på förfallodagen får betalningsmottagaren göra ytterligare uttagsförsök under de kommande vardagarna*, som får omfatta högst en vecka. Betalaren kan stoppa ett enskilt uttag genom att kontakta betalningsmottagaren senast två vardagar före förfallodagen. Medgivandet gäller tills vidare. Om betalaren vill återkalla medgivandet gör betalaren det genom att kontakta kontoförande bank. Medgivandet upphör senast fem vardagar efter att återkallelsen kommit kontoförande bank tillhanda.

* Med vardag avses inte söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton.

 

Autogiroblankett


 
  • Sotenäsbostäder AB
  • 456 32 Kungshamn
  • Besökadress: Tångenvägen 2A
  • Tel: 0523-66 56 00
  • Fax: 0523-66 56 17