Avflyttnings PM för garage

Nycklar

Alla nycklar ska lämnas till fastighetsskötaren. Nycklarna ska vara lämnade till oss senast kl. 12 avflyttningsdagen. Har vi inte fått in nycklarna då, så får du betala låsbyte som kostar 1.000-5.000 kr.

Visning av garaget

Du är skyldig att på lämplig tid visa garaget för den nya hyresgästen.

När ska garaget lämnas?

Den nya hyresgästen har rätt att få tillträde till garaget kl. 12.00 den första i månaden. Om den första infaller på lördag, söndag eller allmän helgdag skall garaget lämnas nästa vardag kl. 12.00 enligt hyreslagen.

Grovsopor

Grovsopor t ex möbler, verktyg och kläder, får inte ställas i de gemensamma soprummen. Grovsopor lämnas avgiftsfritt på kommunens soptipp på Hogenäs.

 

 


 
  • Sotenäsbostäder AB
  • 456 32 Kungshamn
  • Besökadress: Tångenvägen 2A
  • Tel: 0523-66 56 00
  • Fax: 0523-66 56 17