Avflyttnings PM för lägenhet

Besiktning

Besiktning kommer i normalfall att ske inom två veckor efter uppsägning. Ni kommer att bli kontaktade av fastighetsskötaren om datum och tid. Besiktningsanmärkningar som vid tillfället är dolda eller tillkommer efter besiktningen kommer att debiteras i efterhand. Vid skador eller onormalt högt slitage på lägenheten blir du ersättningsskyldig. Det räknas inte som normalt slitage att en lägenhet blir fördärvad av tobaksrök. En lägenhet som är inpyrd med rök saneras vid avflyttning. Denna sanering får den avflyttande hyresgästen betala. Vi besiktigar även din täppa. Har du gjort stora förändringar, kan du bli tvungen att återställa den innan nästa hyresgäst flyttar in. Lägenheten skall lämnas väl städad. Avflyttande hyresgäst debiteras om lägenheten är dåligt städad.

 

Nycklar

Alla nycklar till lägenheten ska lämnas till din fastighetsskötare.

(Expedition på Mejselgatan resp. Björnbärsvägen.)

Lämna där även de kopior du eventuellt gjort, samt nycklar till motorvärmare, tvättstuga och förråd. Nycklarna ska vara lämnade till oss senast kl.12.00 avflyttningsdagen. Har vi inte fått in nycklarna då, så får du betala låsbyte som kostar 1000 kr- 6000 kr.

 

Visning av lägenhet

Du är skyldig att på lämplig tid visa lägenheten. Vi kommer nästkommande måndag att publicera din lägenhet på vår hemsida under en vecka. Veckan därefter kommer de som står först i kön, enl. våra anvisningar, att söka dig för att bestämma tid för visning. De sökande har då en vecka på sig att titta och att sedan svara oss. Du gör detta möjligt genom att se till att vi har korrekt tel.nr. där de sökande kan nå dig.

 

Elavläsning och flytt av telefon

Sotenäsbostäder anmäler din flytt till Ellevio som är elnätägare. Du måste anmäla flytt av ditt telefonabonnemang och eventuellt internetabonnemang. Kontakta ditt telefonbolag och din internetleverantör.

 

Ändra adress

För att post från myndigheter ska komma till din nya adress är det viktigt att du gör en flyttanmälan i god tid (minst fem arbetsdagar) före flytten. Gör din flyttanmälan per tel. 020 – 97 98 99 alt. via internet – www.adressandring.se I övrigt måste du själv anmäla ändrad adress till föreningar, banker, tidningar osv. Sotenäsbostäder önskar också din blivande adress, gärna via mail.

 

När ska lägenheten lämnas?

Den nya hyresgästen har rätt att få tillträde till lägenheten kl. 12.00 den första i månaden. Om den första infaller på lördag, söndag eller allmän helgdag skall lägenheten lämnas nästa vardag

kl.12.00 enligt hyreslagen.

 

Garage

Glöm inte att säga upp eventuellt garage som hyrts hos oss, uppsägningstid tre månader gäller.

 

P-tillstånd

Om du är boende i ett område som kräver p-tillstånd så ska tillståndet klippas sönder i samband med avflytt. P-tillståndet ska inte återlämnas till fastighetsskötaren.

 

Grovsopor

Grovsopor t ex möbler, verktyg och kläder, får inte ställas i de gemensamma soprummen, dessa lämnas avgiftsfritt på kommunens soptipp på Hogenäs.

 

Brandvarnare och grundbeslag

Brandvarnare, grundbeslag till gardinupphängningar och likaså alla bruksanvisningar för lägenhetsutrustning så som spis och dyl. tillhör lägenheten och ska lämnas kvar i lägenheten till nästa hyresgäst. Brandvarnare och beslag lämnas monterade.

Glöm inte att lämna kvar vindskroken och elskåpsvredet om det finns sådana i din lägenhet. 

 

 

 


 
  • Sotenäsbostäder AB
  • 456 22 Kungshamn
  • Besökadress: Tångenvägen 2A
  • Tel: 0523-66 56 00
  • Fax: 0523-66 56 17