Avflyttnings PM för lägenhet

Adressändring

När du flyttar ska du göra en flyttanmälan till Skatteverket (www.skatteverket.se/flytta) så att du får rätt folkbokföringsadress. Gör din anmälan i förväg eller senast en vecka efter flytten. Skatteverket sprider din nya adress till många myndigheter och företag. Vill du ha eftersändning av din post får du beställa det hos Svensk adressändring (www.adressandring.se) eller tel. 0771 - 97 98 99.

Observera att om du flyttar in till en lägenhet med egen ingång, t.ex. i parhuslägenheter som på Kantarellvägen eller Rockeskärsgatan ska inget lägenhetsnummer anges. Hoppa över rutan där lägenhetsnummer efterfrågas. Om du däremot ska flytta in i ett hus med trappuppgång innehållande flera lägenheter, som t.ex. Köpmansgatan eller Väggabacken, så ska ett lägenhetsnummer anges. Lägenhetsnumret hittar du i hyresavtalet, ett 4 siffrigt nummer benämnt ”Lägenhetsnummer”.

Du anger ingen fastighetsbeteckning när du gör en adressändring eller flyttanmälan, det går även att hoppa över denna ruta.

 

Besiktning 

Besiktning kommer i normalfall att ske inom två veckor efter uppsägning. Ni kommer att bli kontaktade av fastighetsskötaren om datum och tid. Besiktningsanmärkningar som vid tillfället är dolda eller tillkommer efter besiktningen kommer att debiteras i efterhand. Vid skador eller onormalt högt slitage på lägenheten blir du ersättningsskyldig. Det räknas inte som normalt slitage att en lägenhet blir fördärvad av tobaksrök. En lägenhet som är inpyrd med rök saneras vid avflyttning. Denna sanering får den avflyttande hyresgästen betala. Vi besiktigar även din täppa. Har du gjort stora förändringar, kan du bli tvungen att återställa den innan nästa hyresgäst flyttar in. Lägenheten skall lämnas väl städad. Avflyttande hyresgäst debiteras om lägenheten är dåligt städad.

 

Nycklar

Alla nycklar till lägenheten ska lämnas till din fastighetsskötare.

(Expedition på Mejselgatan resp. Björnbärsvägen.)

Lämna där även de kopior du eventuellt gjort, samt nycklar till motorvärmare, tvättstuga och förråd. Nycklarna ska vara lämnade till oss senast kl.12.00 avflyttningsdagen. Har vi inte fått in nycklarna då, så får du betala låsbyte som kostar 1000 kr- 6000 kr.

 

Visning av lägenhet

Du är skyldig att på lämplig tid visa lägenheten. Vi kommer nästkommande måndag att publicera din lägenhet på vår hemsida under en vecka. Veckan därefter kommer de som står först i kön, enl. våra anvisningar, att söka dig för att bestämma tid för visning. De sökande har då en vecka på sig att titta och att sedan svara oss. Du gör detta möjligt genom att se till att vi har korrekt tel.nr. där de sökande kan nå dig.

 

Elavläsning och flytt av telefon

Sotenäsbostäder anmäler din flytt till Ellevio som är elnätägare. Du måste anmäla flytt av ditt telefonabonnemang och eventuellt internetabonnemang. Kontakta ditt telefonbolag och din internetleverantör.

 

Ändra adress

När du flyttar ska du göra en flyttanmälan till Skatteverket (www.skatteverket.se/flytta) så att du får rätt folkbokföringsadress. Gör din anmälan i förväg eller senast en vecka efter flytten. Skatteverket sprider din nya adress till många myndigheter och företag. Vill du ha eftersändning av din post får du beställa det hos Svensk adressändring (www.adressandring.se) eller tel. 0771 - 97 98 99

 

När ska lägenheten lämnas?

Den nya hyresgästen har rätt att få tillträde till lägenheten kl. 12.00 den första i månaden. Om den första infaller på lördag, söndag eller allmän helgdag skall lägenheten lämnas nästa vardag

kl.12.00 enligt hyreslagen.

 

Garage

Glöm inte att säga upp eventuellt garage som hyrts hos oss, uppsägningstid tre månader gäller.

 

P-tillstånd

Om du är boende i ett område som kräver p-tillstånd så ska tillståndet klippas sönder i samband med avflytt. P-tillståndet ska inte återlämnas till fastighetsskötaren.

 

Grovsopor

Grovsopor t ex möbler, verktyg och kläder, får inte ställas i de gemensamma soprummen, dessa lämnas avgiftsfritt på kommunens soptipp på Hogenäs.

 

Brandvarnare och grundbeslag

Brandvarnare, grundbeslag till gardinupphängningar och likaså alla bruksanvisningar för lägenhetsutrustning så som spis och dyl. tillhör lägenheten och ska lämnas kvar i lägenheten till nästa hyresgäst. Brandvarnare och beslag lämnas monterade.

Glöm inte att lämna kvar vindskroken och elskåpsvredet om det finns sådana i din lägenhet. 

 

 


 
  • Sotenäsbostäder AB
  • 456 32 Kungshamn
  • Besökadress: Tångenvägen 2A
  • Tel: 0523-66 56 00
  • Fax: 0523-66 56 17