Byte av lägenhet

Byte 

Som hyresgäst får du enligt hyreslagen överlåta hyresrätten för att genom byte erhålla annan stadigvarande bostad. Det innebär att om du kommer överens med en annan hyresgäst så kan ni genom ett direktbyte byta lägenheter med varandra. Du kan byta till en annan hyresvärd och till annan ort än nuvarande och du kan också byta boendeform (hyresrätt/bostadsrätt/villafastighet). Det är dock förbjudet att begära ekonomisk ersättning för en hyreslägenhet och det är inte heller tillåtet att sänka priset på en villa eller bostadsrätt genom att använda hyresrätten som delbetalning.

Krav vid byte

För att Sotenäsbostäder AB ska lämna tillstånd till ett lägenhetsbyte krävs att du som hyresgäst har beaktansvärda skäl för bytet. Dessa är:

  • Ändrade familjeförhållanden
  • Väsentligt ändrade ekonomiska förhållanden - önskemål om lägre hyra
  • Ändrade förhållanden på grund av studier eller arbetsplatsens läge
  • Väsentligt förbättrad boendestandard

Det krävs också att den tilltänkte hyresgästen klarar av hyran och inte har misskött sitt tidigare boende. Om den/de du vill byta bostad med inte är hyresgäst/er hos Sotenäsbostäder AB kommer sedvanlig kreditprövning göras enligt Sotenäsbostäders uthyrningspolicy. Medgivande lämnas i ansökan. Besiktning av lägenheten ska göras innan bytet kan godkännas och eventuella skador måste också regleras innan bytet kan genomföras.  Man får inte byta lägenhet igen inom ett år efter lägenhetsbytet, i annat fall ingen tidsrestriktion.

Ansökan

När du hittat någon du vill byta bostad med skickar du in ansökan till oss. Både du och den du vill byta med måste skriva under blanketten. Ansökan skall vara oss tillhanda 3 månader före bytet. Skicka in blanketten till:
Sotenäsbostäder AB Tångenvägen 2 A 456 32 Kungshamn

 

 

Blankett för byte av lägenhet


 
  • Sotenäsbostäder AB
  • 456 32 Kungshamn
  • Besökadress: Tångenvägen 2A
  • Tel: 0523-66 56 00
  • Fax: 0523-66 56 17