Förtur

Alla förturssökande skall registrera sig i vårt intressentregister och själv lämna intresseanmälan på lämpliga lediga lägenheter. När Ni fått en lägenhet via förtur så försvinner registreringen. Möjlighet att vara prioriterade uppgår till 1 år, därefter tas priomarkeringen bort men Ni har kvar Er registrering. Om Ni lämnat intresseanmälan på en lägenhet och efter erbjudande tackar nej, tas priomarkeringen bort.
Förturer gäller inte alla bostadsområden och vi gör alltid individuella prövningar.

OBS!! Sotenäsbostäder arbetar aktivt med att lösa bostadssituationen för Er som har en beviljad förtur. Detta kan medföra att Ni som sökande med en beviljad förtur kan kontaktas av Sotenäsbostäder när lämplig lägenhet blir tillgänglig. Om Ni tackar nej till en av Sotenäsbostäder erbjuden lägenhet tas priomarkeringen bort men Ni har kvar Er registrering.

Arbetsförturer
Arbetsförtur söks av arbetsgivaren. Krav för arbetsförtur är att pendlingsavståndet inte är rimligt (pendlingsavstånd minst 60 km mellan nuvarande bostad och arbetsplatsen). För att en arbetsförtur ska kunna beviljas krävs att företaget som ansöker om förturen har stadigvarande verksamhet i Sotenäs kommun. Som stadigvarande verksamhet räknas inte kontraktsarbeten med tidsbegränsad varaktighet. För att en arbetsförtur ska beviljas krävs vidare att anställningen är av varaktig karaktär. Arbetsförturer för säsongsarbetare beviljas ej.
OBS!! Arbetsgivaren måste ansöka om arbetsförtur innan anställningen påbörjas, om inte förfaller möjligheten till arbetsförtur.

Förtur med särskilda sociala behov inkl. förturer begärda av IFO på Sotenäs kommun
Social förtur kan beviljas om det föreligger synnerliga skäl beträffande familjeförhållanden eller motsvarande.
OBS! För att social förtur ska kunna beviljas krävs att den sökande bott och varit skriven i Sotenäs kommun under de 12 närmast föregående månaderna. Undantag från detta krav gäller förturer begärda av IFO på Sotenäs kommun.

Hushåll med särskilda medicinska behov
Medicinsk förtur kan alla söka, även den som redan bor hos Sotenäsbostäder. För att medicinsk förtur ska kunna beviljas, krävs att den sökande drabbats av medicinska problem som gör att denna inte längre kan kvarbo i sin nuvarande bostad. För att vi ska behandla en ansökan om medicinsk förtur krävs att ansökan styrkas med ett skriftligt och aktuellt läkarintyg.
OBS! För att medicinsk förtur ska kunna beviljas krävs att den sökande bott och varit skriven i Sotenäs kommun under de 12 närmast föregående månaderna.

 

 


 
  • Sotenäsbostäder AB
  • 456 32 Kungshamn
  • Besökadress: Tångenvägen 2A
  • Tel: 0523-66 56 00
  • Fax: 0523-66 56 17