Överlåtelse av lägenheten

Generella krav för att man skall kunna överlåta en lägenhet

För att överlåta din lägenhet till en annan person krävs vår tillåtelse. Du måste då ha bott tillsammans med personen i ett varaktigt sammanboende. En annan förutsättning vid överlåtelse är att lägenheten använts med gemensamt hushåll och att den varit den enda stadigvarande bostaden för de sökande. En kompis, inneboende eller andrahandshyresgäst kan inte överta ett hyreskontrakt. Det räcker inte att han eller hon har varit inneboende. Det har heller ingen betydelse om ni är släkt, det är sammanboendet i sig som räknas. Man får alltså inte automatiskt överta sina föräldrars eller syskons lägenhet eller testamentera bort en hyresrätt. Det är hyresgästens uppgift att styrka sammanboendet med ett personbevis.

Speciella regler för maka/make och sambo

Separation eller avliden maka/make/sambo enligt sambolagen (om man förvärvat bostaden gemensamt eller om man enl § 22 sambolagen har fått överta lägenheten).

- Vi skriver ett tillägg till hyresavtalet där det framgår vem som avflyttar och vem inflyttar och där vi godkänner överlåtelsen.

Separation eller avliden annan sambo eller annan närstående

§ 34 hyreslagen gäller. Varaktighetskravet innebär att man sammanbott minst 3 år. Vi har rätt att pröva den övertagandes lämplighet.

- Vi skriver ett tillägg till hyresavtalet där det framgår vem som avflyttar och vem inflyttar och där vi godkänner överlåtelsen.

 

 


 
  • Sotenäsbostäder AB
  • 456 32 Kungshamn
  • Besökadress: Tångenvägen 2A
  • Tel: 0523-66 56 00
  • Fax: 0523-66 56 17