Styrelsen

 

Detta är styrelsen för Sotenäsbostäder.

Kommunfullmäktige utsåg 2014-11-27 följande ledamöter för 2015-2018:

Ledamöter                                              Personliga suppleanter

Ronald Hagbert (M) Susanne Bergholtz (M)
Daniel Nordström (M) Inger Eckert (KD)
Thomas Malm (L)  Ronny Malm (L)
Lennart Johansson (C) Rune Johansson (C)
João Escudeiro (S) Jan-Olof Larsson (S)
Cristian Mattson (S) Kenth Östergren (S)
Therese Manchini (S)  Petra Sundbladh (S)
   

 

Ordförande är Ronald Hagbert (M).

Vice ordförande är João Escudeiro (S).

Verkställande direktör är Mattias Jakobsson.

 


 
  • Sotenäsbostäder AB
  • 456 32 Kungshamn
  • Besökadress: Tångenvägen 2A
  • Tel: 0523-66 56 00
  • Fax: 0523-66 56 17