Uthyrningspolicy Bilplats/förråd

Våra regler för uthyrning av bilplatser/förråd kan sammanfattas enligt följande:

Grundkrav:

 • Du måste vara över 18 år för att få skriva på ett hyreskontrakt.
 • Före kontraktsskrivning sker en sedvanlig kreditkontroll där vi gör en bedömning av din betalningsförmåga.
 • Du ska inte ha några större betalningsanmärkningar, någon hyresskuld eller på annat sätt misskött ditt nuvarande eller tidigare hyresförhållande.

 

Fördelning av bilplatser/förråd:

 • Tilldelning av garage sker utifrån principen ”först till kvarn” med passus från undantagen i punkten nedan. En förutsättning för att erbjudas ett kontrakt är att personen som anmält sig uppfyller de övriga kraven i uthyrningspolicy Bilplatser/förråd.
 • Om du blir erbjuden en bilplats eller förråd och tackar ja till densamma kommer dina eventuella köpoäng för lägenhet inte att påverkas.
 • Det är möjligt att registrera sig på max 5 st. bilplatser/förråd samtidigt.
 • Hyresgäster i bostadsområdet/kvarteret som bilplatsen/förrådet ligger i prioriteras, därefter hyresgäster i övriga delar av Sotenäsbostäders bestånd och sist eventuellt personer utan annat hyresavtal med Sotenäsbostäder. Bor du idag inte hos Sotenäsbostäder erbjuds du ett hyresavtal med ett avstående från besittningsskydd. Vi gör alltid en behovsprövning vilket innebär att vissa bilplatser/förråd inte kommer att släppas till andra hyresgäster än de boende i samma område som bilplatsen/förrådet är belägen.
 • I första hand gäller 1 bilplats/förråd per hushåll. Därefter kan hushåll hyra fler bilplatser/förråd. Denna regel medför att om ett hushåll med 1 bilplats/förråd anmäler sig till samma bilplats/förråd som ett hushåll utan bilplats/förråd erhåller den senare företräde
 • Samma kontraktspart/-er som innehar bostadsavtalet tecknar bilplatsavtalet alternativt förrådsavtalet. Därtill ska den sökande kunna påvisa betalningsförmåga och inte ha tidigare anmärkningar på skötsamhet (se grundkrav).
 • Uppsägning av bostadsavtal innebär också uppsägning av bilplatsavtal dock ej av förrådsavtal.
 • Sotenäsbostäder förbehåller sig fri prövningsrätt och rätten att neka person att förhyra en bilplats/förråd.

 

Förtursregler

Förtur i kön kan i undantagsfall ges efter behovsprövning om den sökande kan uppvisa medicinska skäl till behov av bilplats/förråd. Vi gör individuella bedömningar.


 
 • Sotenäsbostäder AB
 • 456 32 Kungshamn
 • Besökadress: Tångenvägen 2A
 • Tel: 0523-66 56 00
 • Fax: 0523-66 56 17