Vad får jag förvara i lägenhetsförrådet?

Brandfarliga vätskor

Sotenäsbostäder har inga egna regler avseende mängd och typ av brandfarliga vätskor som du som hyresgäst får förvara i ditt lägenhetsförråd, vi följer de lagar och regler som finns och som MSB informerar om på: https://www.msb.se/RibData/Filer/pdf/25569.pdf

Några korta citat från texten:

Det finns lite fler restriktioner när det gäller förvaring av brandfarliga vätskor i flerfamiljshus. Det beror på att här finns många fler människor som kan påverkas av olyckshändelser. Därför får man inte förvara brandfarliga vätskor i källaren annat än i utrymmen som är särskilt avsedda för detta. Förvaring av större förpackningar ska helst ske utomhus, det vill säga på balkongen. Inglasad balkong räknas i detta sammanhang som inomhus, så där får bara mindre förpackningar förvaras.

Exempel på vad som ofta räknas som brandfarliga vätskor är Bensin, Aceton, Etanol, 2-propanol (koncentrerad spolarvätska, K-sprit, rödsprit (t-röd), miljövänlig tändvätska, handsprit), Metanol, Toluen, Etylacetat (thinner), Dietyleter (fläckborttagning), Xylen (snabbtorkande färger, rostskyddsfärger), Fotogen, Terpentin, Lacknafta (penseltvätt, lösningsmedel i oljefärger), Diesel, Eldningsolja, Motorolja, Tändvätska och Lampolja. För att vara på den säkra sidan bör du dock alltid kolla på förpackningarna.

Övrigt:

Utöver brandfarliga vätskor får du heller inte förvara saker som kan medföra störande lukt eller saker som på annat sätt kan medföra men för övriga hyresgäster. Du får heller inte förvara sådant som kan dra till sig skadedjur eller sådan som på annat sätt kan skada fastigheten.


 
  • Sotenäsbostäder AB
  • 456 32 Kungshamn
  • Besökadress: Tångenvägen 2A
  • Tel: 0523-66 56 00
  • Fax: 0523-66 56 17