Välkommen till Sotenäsbostäder

Sotenäsbostäder AB är ett allmännyttigt bostadsföretag, som ägs till 100% av Sotenäs kommun. Vi äger och förvaltar bland annat 1170 lägenheter, ett antal lokaler och garage/carportar. Vi har lägenheter i Kungshamn, Smögen, Väjern, Hunnebostrand, Bovallstrand, Hovenäset och på Bohus Malmön. Vårt kontor ligger i Kungshamn. Vårt fastighetsbestånd är uppdelat i två skötselområden, med ett fastighetsskötarkontor i Kungshamn och  ett i Hunnebostrand.


 
  • Sotenäsbostäder AB
  • 456 32 Kungshamn
  • Besökadress: Tångenvägen 2A
  • Tel: 0523-66 56 00
  • Fax: 0523-66 56 17