Allmänna boenderegler

 • Skaka inte mattor på balkongen om du har grannar under dig.
 • Stör inte dina grannar med hög musik.
 • Mata inte fåglarna. Det blir stora problem med fiskmåsar, som skränar och skräpar ner.
 • Grilla utomhus med omdöme. Tänk på brandfaran och att rök och matos inte stör dina grannar.
 • Låt inte husdjur springa lösa utomhus.
 • Ställ inte cyklar och leksaker i trapphusen, vid utrymning utgör dessa faror.

 
 • Sotenäsbostäder AB
 • 456 32 Kungshamn
 • Besökadress: Tångenvägen 2A
 • Tel: 0523-66 56 00
 • Fax: 0523-66 56 17