Laddning av elbilar i vägguttag/motorvärmaruttag

Elsäkerhetsverket avråder från att ladda bilen i ett vanligt vägguttag. Anledningen är att ett vägguttag inte är dimensionerat för att klara den värmeutveckling som uppstår när uttaget belastas med full effekt under lång tid. Detta innebär att det finns risk för brand i uttaget samt installationen vilket i sin tur kan leda till brand i fastigheten där bilen laddas.

Laddning av bilar i garagen eller i motorvärmarstolparna kan även resultera i att huvudsäkringen löser ut vilket innebär onödiga kostnader samt merarbete. Sotenäsbostäder har främst med anledning av den ökande brandrisken, beslutat att helt förbjuda laddning av bilar i motorvärmarstolpar och alla övriga vanliga eluttag.  

Vi tittar för närvarande på olika lösningar för att i framtiden kunna erbjuda våra hyresgäster tillgång till laddmöjligheter. Kontakta din förvaltare Malin Pirosanto på telefon 0523-665610, för mer information.


 
  • Sotenäsbostäder AB
  • 456 32 Kungshamn
  • Besökadress: Tångenvägen 2A
  • Tel: 0523-66 56 00
  • Fax: 0523-66 56 17